top of page

Hitta till oss

Kärrhults gård ligger utmed väg 153, ca 3 km ifrån Skeppshult och 5km ifrån Broaryd.
Adress: Kärrhult 1, 33392 Broaryd


OBS! GPS-anvisningar anger ofta vägar som är avstängda eller knappt körbara med bil. Utmed väg 153, 3 km ifrån Skeppshult, respektive 5 km ifrån Broaryd finns skyltning,  följ den.

Hitta till oss: Text
Hitta till oss: Kontakt
bottom of page